Hliníkový rebrík výsuvný

Hliníkový rebrík výsuvný

od 10 €/deň

Trojdielny hliníkový rebrík RATIO 44
predstavuje veľkú flexibilitu v hobby použití.
Minimálna dĺžka je 3,11 m.
Maximálna dĺžka rozloženého rebríka je 6,49 m.

CENA PRENÁJMU:
do 4 hodín: 7,00 €
celý deň: 10,00 €
víkend: 13,00 €
bez DPH

zábezpeka : 100,00 €