Divízia inžinierskej činnosti a poradenstva

Divízia inžinierskej činnosti a poradenstva

1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Sprísňuje a zároveň zvyšuje sankcie za nesprávne nakladanie s odpadmi.

Naša spoločnosť ponúka poradenské služby v oblasti odpadového hospodárstva. Na základe dlhoročnej praxe v tejto oblasti vieme usmerniť svojich zákazníkov tak, aby bola ich činnosť v súlade s platnou legislatívou SR a zároveň ich neobmedzovala v bežnej činnosti.

Naše služby ponúkame súkromnému sektoru, ale i obciam a samosprávam.

Systém spolupráce

Ako začíname?

Prvotná komunikácia

2. krok

Interný audit

Podrobne zanalyzujeme situáciu u zákazníka a oboznámime sa s jeho individuálnymi potrebami.

3. krok

Cenová ponuka a metodika

Nasleduje vypracovanie cenovej ponuky a metodiky spolupráce.

4. krok

Optimalizácia procesov

Optimalizujeme všetky nevyhnutné procesy a zosúladíme činnosti s platnou legislatívou.

Zabezpečíme

Komunikácia a zastupovanie zákazníka pri konaniach s orgánmi štátnej správy.

Úplný outsourcing vedenia výkazníctva: vypracovávanie hlásení, vedenie evidencie, prevádzkových poriadkov, identifikačných listov a vykonávanie analýz.

Poradenstvo a servis prispôsobený potrebám zákazníka.