Požičovňa náradia Radošina

Ako postupovať pri zapožičaní náradia.

Pred zapožičaním náradia odporúčame overiť jeho dostupnosť na tel. čísle 0904 453 360.
Pri zapožičaní náradia je potrebné predložiť platný občiansky preukaz plus iný doklad.
Pri zapožičaní náradia sa skladá vratná zábezpeka / kaucia podľa platného cenníka.
Zábezpeka sa vracia pri vrátení zapožičaného náradia v stave, v akom bolo prevzaté.
Pri vrátení znečisteného náradia si účtujeme jeho očistenie podľa cenníka.Náradie sa dá prenajať na:
4 hodiny ( sa považuje čas od prevzatia náradia po jeho vrátenie ) , po uplynutí tejto doby začína plynúť celý deň prenájmu podľa cenníka.
deň (sa považuje čas, ak nájomca vráti požičané náradie do 24 hodín nasledujúceho dňa od prevzatia), po uplynutí tejto doby začína plynúť ďalší deň prenájmu podľa cenníka.
víkend (sa považuje čas, ak si nájomca prevezme náradie v piatok od 15:00 hod, alebo v sobotu počas otváracích hodín a vráti ho v pondelok najneskôr do 9:00 hod.), po uplynutí tejto doby začína plynúť ďalší deň prenájmu podľa cenníka.

Vyúčtovanie za prenájom, až po vrátení náradia.
Príslušenstvo sa účtuje podľa cenníka.
Nájdete nás v areáli družstva v Radošine (kovošrot).

Otváracia doba:

Po – Pi: 8.00 h – 16.00 h
So: 8.00h – 12.00 h
Obedná prestávka: 12.00 h – 12.30 h

Súbory na stiahnutie