Výkup odpadov

Jedna zo základných oblastí odpadového hospodárstva je výkup odpadov od fyzických osôb a firiem. Pravidelne sledujeme burzové indexy (London metal Exchange, Eurofer index a pod.) a rokujeme s našimi odberateľmi o výkupných cenách tak, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najvýhodnejšie podmienky.

Našim cieľom je snaha ku každému obchodnému partnerovi pristupovať individuálne a hľadať pre neho správne spôsoby ako so svojimi odpadmi nakladať a čo najefektívnejšie ich zhodnocovať.

Spôsoby výkupu