Mobilný výkup

Mobilný výkup

Čo vykupujeme:

Železné kovy, farebné kovy, papier, kartón, plasty, elektromotory, káble, transformátory… Na základe vzoriek vieme individuálne stanoviť výkupnú cenu aj neštandardných materiálov.

Kde vykupujeme:

Priamo u zákazníka vlastnou nákladnou prepravou.

Kedy vykupujeme:

Individuálne sa prispôsobíme Vašim potrebám.

Ako vykupujeme:

Triedenie, váženie priamo u zákazníka, ktorému bezplatne poskytneme prostriedky na skladovanie a dočasné uloženie odpadov (big- bagy, kovové palety, veľkokapacitné kontajnery,…), poskytujeme paličské práce, likvidácie celých technologických celkov.

Kontakt:

tel.: 0904 453 360
e-mail: envimetal@gmail.com

Ponuka kontajnerov zmluvným partnerom:

Našim zmluvným partnerom ponúkame širokú škálu kontajnerov pre mobilný výkup.